bel ons

Alleen Whatsapp 0638426181

checkmark

Uit voorraad leverbaar

checkmark

Gratis Verzekerd verzonden

checkmark

14 dagen retourrecht

checkmark

Uniek assortiment 500+ whisky's

webshop keurmerk
Home /

Privacybeleid

Rare Vintage Whisky
PRIVACY VERKLARING
 
DOCUMENT TYPE VOORWAARDEN
AUTEUR Rare vintage whisky
DATUM 15-10-2023
STATUS DEFINITIEF
VERSIE 1.0 
 

PRIVACY VERKLARING
Rare Vintage Whisky valt onder K. Aarsman B.V., gevestigd aan de Stevinstraat 6 (9351 VK Leek), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring. In deze verklaring leggen wij uit welke gegevens wij verzamelen, wij gebruiken en met welk doel wij deze gegevens gebruiken.
 

Contactgegevens

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze Privacyverklaring, of mocht je inzage willen hebben in de gegevens zoals die bij ons geregistreerd staan, dan vragen wij je contact op te nemen middels onderstaande contactgegevens.

Rare Vintage Whisky
Stevinstraat 6, 9351 VK Leek (Nederland)

Telefoonnummer: +31638426181
E-mailadres: info@rarevintagewhisky.nl
 

 Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten diensten en dienstverlening van K. Aarsman B.V.. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/09/2023, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Om onze diensten te kunnen leveren, verwerken wij persoonsgegevens. In enkele gevallen doen wij dit samen met derden, of geven wij opdracht daartoe aan derden om deze persoonsgegevens te verwerven en te verwerken. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens, daarom leggen we ook uit in de verklaring op welke wijze wij je gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent dat wij bijvoorbeeld:
 • Duidelijk zijn en verklaren voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dit doen wij via deze privacyverklaring;
 • Wij je eerst nadrukkelijk informeren over het gebruik van cookies op onze website waarmee wij belangrijke informatie over jouw surf- en zoekgedrag, maar ook persoonlijke informatie als je gebruikersnaam opslaan en verwerken op jouw computer en onze server(s);
 • We je eerst nadrukkelijk er op wijzen dat wij jouw persoonsgegevens zullen verwerken daar  waar dat noodzakelijk is, en dat door het gebruik van onze website je hier nadrukkelijk mee instemt.
 • Wij ons beperken tot het verzamelen van persoonsgegevens die nodig zijn om onze diensten te leveren;
 • We alleen persoonlijke gegevens van jou delen met andere partijen op het moment dat dit noodzakelijk is om onze diensten en dienstverlening te kunnen verstrekken of wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn;
 • Wij zeer strikte en passende afspraken hebben gemaakt met derde partijen (o.a. leveranciers als PostNL) om er o.a. voor te zorgen dat jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruikt worden;
 • Wij zeer strikte en passende beveilingsmaatregelen hebben genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van derden die in opdracht van ons jouw persoonlijke gegevens verwerken;
 • Wij het helemaal niet raar vinden als jij ons vraagt welke persoonlijke gegevens wij over en van jou geregistreerd hebben, en zodoende jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens (op jouw verzoek) ter inzage aan te bieden, aan te passen of zelfs te laten verwijderen.

 Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten, onze websites en onze communicatie kanalen laat je (bedoeld en onbedoeld) altijd bepaalde gegevens achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken echter niet altijd jouw persoonsgegevens. Dit is sterk afhankelijk van welke dienst(en) je gebruik maakt. Zo verwerken wij je credit card gegevens alleen als je deze registreert in je account òf wanneer je de betaling met je credit card verricht. Wanneer je je bestelling met Afterpay betaalt, verwerken wij niet de gegevens van je credit card.

Afhankelijk van hoe jij onze website(s) gebruikt en hoe jij je bestelling plaatst bij ons kunnen wij de volgende gegevens van jouw verwerken:

 
 • Persoonlijke informatie (voor- & achternaam)
 • Persoonlijke informatie (geslacht)
 • Persoonlijke informatie (geboorte datum)
 • Persoonlijke informatie (nationaliteit)
 • Persoonlijke informatie (adres gegevens)
 • Persoonlijke informatie (E-mail adres)
 • Persoonlijke informatie (Mobiel of telefoonnummer)
 • Persoonlijke informatie (Bank en of credit card gegevens)
 • IP-adres(sen)
 • Klant-, bestel- en/of ordernummer
 • Foto- en/of video-opnamen (waaronder ook beveiligingsbeelden)
 • Chat- gesprekken (Whatsapp, chat en Social media)
 • Klikgegevens (Analytics, Cookies)
 • Zoekopdrachten
 • Betaalhistorie / betaalverleden (BKR)
 • Browser informatie (type browser en apparaat)
 • Systeeminformatie (OS, Device)
 • Bestelgegevens (artikel informatie)
 • Bestelgegevens (tarieven / orderwaarden)
 • Accountgegevens (gebruikersnaam / wachtwoord)

Doeleinden van gegevensverwerking

Wij verwerken alle hiervoor vermelde gegevens voor de verschillende doeleinden, afhankelijk van de diensten die je gebruikt, of de wijze waarop je je bestelling(en) bij ons plaatst. Hierbij is het belangrijk om te weten dat wij je gegevens uitsluitend verwerken ten behoeve van ONZE dienstverlening. Hiermee willen we direct duidelijk maken dat het doel van de verwerking van jouw gegevens altijd verband houdt met de opdracht die door jou is verstrekt. Globale voorbeelden van doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken zijn:
 • Het afhandelen van je bestelling;
 • Het afhandelen van je betaling;
 • Het verzenden van je bestelling;
 • Het afhandelen van je garantieverzoeken.
   
Daarnaast moet je ook denken aan doeleinden als:
 • Contact opnemen per telefoon of e-mail indien dit nodig is m.b.t. de afhandeling van je bestelling;
 • Informatie toe te kunnen sturen over onze producten en diensten;
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame, echter wel en uitsluitend na jouw expliciete toestemming voorafgaand;
 • Jouw gedrag op onze website te analyseren zodat we onze website (doorlopend) kunnen verbeteren;
 • Jouw zoekopdrachten (op onze website) om zo te beoordelen welke producten jij het meest interessant vindt;
 • Onze belastingaangifte of andere wettelijke verplichtingen.

 Verstrekking gegevens aan derden

In sommige gevallen verstrekken wij jouw gegevens ook aan een derde partij, veelal omdat dit noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten of onze diensten. In al deze gevallen hebben wij met deze derde partij (ook wel verwerker genoemd) een zogenaamde verwerkersovereenkomst gesloten, waarin we expliciete afspraken hebben gemaakt om jouw persoonsgegevens te beschermen. Zo maken wij de afspraak met deze partijen dat jouw gegevens worden verwijderd (of geanonimiseerd) op het moment dat deze niet meer nodig zijn en dat jouw persoonlijke gegevens nooit voor andere doeleinden gebruikt worden.

Met alle verwerkers hebben we afgesproken middels de verwerkersovereenkomsten dat zij passende technische en organisatorische maatregelen hebben getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Alle verwerkers mogen wel het recht voorbehouden om de gegevens die zij verwerken te gebruiken ter verbetering van de eigen dienstverlening. Indien zij gegevens delen met andere partijen dan zij als betrokken verwerker, dan is dit alleen toegestaan als dit (volledig) geanonimiseerd gebeurt.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

© 2024 Rarevintagewhisky.nl - All Rights Reserved